Katha For Kumanthong prai Quan TaiCủa Thầy Thep cũng đọc như vậy. Nhưng mình không biết đây là katha gì :))

source

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *