kumanthong và lukthep _ một nét văn hóa của người Thái LanDạo này có nhiều bạn ib cho Rum hỏi về kumathong và lukthep. Thật ra Rum thấy đã có rất nhiều anh chị đã viết những bài chia sẻ rồi. Người hiểu, người…

source

Releated Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *